"THE IMMIGRANT "

 THE BIOGRAPHY OF SPYROS PETER GOUDAS 

TRANSLATED INTO FILIPINO BY ANALYN SARMIENTO

 ANALIN SARMIENTO

Ang aklat na ito ay iniuukol sa:
Lahat ng mga taong lumilipat sa ibang bansa, nahaharap sa isang bagong kultura,
wika at mga paligid, ng walang anumang mga kaibigan o kahit anong pera.

Mga kabataan na matuto mula sa aking mga karanasan.
Mga taong nalulumbay at pakiramdam na parang ang mundo ay magugunaw sa kanilang
paligid dahil sa masamang kapalaran o malubhang karanasan
Pang Edukasyon ng mga grupo at unibersidad sa kanilang pag-aaraal at pagtatasa.
Mga supplayers sa buong muundo na ibahagi sa akin ang kasiyahan sa paghahatid
at paghahandog sa bahagi ng mundo.

Milyong-milyong mga mamimili upang sila ay makaranas at kaganapan tulad ng aking pakiramdam, sa kaalamang ako ay tapos na at patuloy pa rin sa paggawa at pagsusumikap.

Ang Kompetisyon, na kung saan pinag-aralan at sinuri kong mabuti ang aklat na ito.
Pinagkatiwalaan ko sila, na sa wakas at maunawaan ang aking hangarin at palagi upang magbigay sa mga mamimili ng pinakamaganda at marahil maari nilang subukan gawin ang katulad ng ginawa ko.
 Ito ang matibay ng tipan ng aking pagnanais na ibahagi ang damdamin, karanasan,
mga katangian, sa  pag angat man o pagbaba, sa aming mga kliyente, ang pangkalahatang publiko, taga suporta, mga kaibigan at kahit na ang kompetisyon na alam ko at naramdaman ang respeto sa aking pagsisikap.

Ang isang espesyal na kilos ng pagtangap.

Bago ang  pangwakas na pagkumpleto ng talambuhay, si Mr. Goudas, ay nagbigay ng ilang kopya, na ang ilan sa kanyang mga malapit na kaibigan at kasamahan sa trabaho, at tinanong ang mga ito para sa kanilang opinyon.
Isa sa mga kopya nito ay napasakamay ni Mr. Armani Saif.

Kahit hindi siya kilala nito ng personal, hinangaan at na impress si Mr. Saif sa lahat ng kanyang nabasa at matagumpay niyang naisalarawan ang litrato nito na may paghanga.
Ipinadala sa kanya ang lawaran sa pamamagitan ng email na may lakip na pagbati at paghanga at ng puno at lakip ng masigla at mahusay ng kanyang buhay.
Pasasalamat namin sa kanya,

Ang Talambuhay ni Mr. Goudas
Ang talambuhay ni Mr. Goudas ay magdadala sa inyo sa isang espesyal na paglalakbay, isang kagiliw-giliw, madula, puno ng karanasan at karunungan at bahagi at nahahanay sa malaking bahagi ng mundo ng panitikan.

Mula noong panahon ng kabataan ni Spyros nagsimula siya sa kanyang unang trabaho sa pabrika ng luwal, hanggang sa makilala ang Goudas Foods sa buong mundo na may mataas na kalidad, si Mr. Goudas ay naghahatid ng malaking inspirasyon sa pagsusumikap, determinasyon at pagpupundar ng pamantayan ng kahusayan at patuloy na kontribusyon sa lahat ng tao.


Pagkatapos sa pagbabasa sa talambuhay.
Pakiramdam ko ay pinasok ko ang kanyang makulay na mundo.
Muli kong pinagmasdan ang larawan sa pabalat ng libro.
Tumugma ang larawan ng kanyang mukha sa kuwento ng kanyang buhay.
Nagkaroon ng intensidad kung saan ang buhay ay may intensidad, at ang biyaya na kung saan ang bawat pangarap ay matutupad.
 Sa iyo Mr. Goudas, iniuukol ko ang larawan na ito para iparating sa iyo ang aking pasasalamat sa pagbabahagi mo ng iyong buhay sa lahat ng mga mambabasa at sa aking sarili.
 Na may dakilang pagtanggap,
Amani Saif

 

 


Mahal na mga Kaibigan, Kliyente at mga mambabasa:
Pinahintulutan ni Spyros Peter Goudas
na ipamahagi at ipalathala ang kanyang talambuhay.
Nais niyang kilalanin ang katapatan ng lahat ng kanyang mga empleyado
sa parehong lokal at ibang bansa.
 Pinasasalamatan niya ang media, na nagsult at naglathala ng kanais-nais na artikulo
sa loob ng mga taon.
Ang buhay at walang humpay na pagsisikap ni Mr. Goudas ay isang inspirasyon sa aming lahat, lalo na sa lahat ng mga bagong Canadians.

Samakatuwid, iniuukol ni Mr. Goudas ang librong ito sa lahat ng mga dayuhan na nag-migrate sa Canada at sa kanilang sariling paghugis ng landas para mamuhay dito sa  bansang kahanga-hanga.

Ang mga kuwento at mga artikulo ay nakasulat at naitala bilang sa pagkakasaad sa buong pangyayari.
Hinihiling namin sa inyo na basahin ang aklat na ito na may isang pulutong ng pasensiya at pang-unawa. Patawarin ang anu-mang mga pagkukulang at mga komisyon.
Paki-reserba ng anumang paghatol at mga komento.
Pampublikong impormasyon
 Spyros Peter Goudas, taglay ang karapatan, nang walang paunang pang-unawa,
upang baguhin ang impormasyon na ito. walang bahagi ng publikasyong ito,
mga imahe, pagkakatulad, slogans, pangalan, tatak pangkalakal,
maaring kopyahin, na nakaimbak sa isang sistema ng pagkuha o ipanadala sa anumang anyo o sa anumang paraan, elektroniko, makina, potokopyahan, pagtatala o sa kabilang banda nang walang paunang nakasulat na pahintulotang may hawak ng copyright.
Ang lahat ng karapatan. Sa karapatang kopya.

--------------------------------------------------- 

MISSING PARTS

----------------------------------------------------------

Noong mga panahong iyon ang mga building ay gawa t dinesenyo para lamang sa mga pang balkonahe at palalawigin sa pamamagitan ng rods na bakal na kung saan ay ikakabit sa mga dingding.

Ang mga rods ay pagkakabitin sa pamamagitan ng mga plaster at ipampapasasak sa mga butas.

Napansin ng batang Spyros na kahit matibay ang sahig ng balkonahe na nagpapatayo bilang bahagi ng konkreto ng konstaksyon ay kakailanganin pa rin ang karagdagan rehas para sumuporta sa anu mang pabigat.

Subalit kung titingnan ang mga pagkakabit ng mga railings ay parang mabuhay na sinusuportahan lamang ng mga plater na nagkakabit ng rods sa loob ng mga pader ng laryo.

Napag-isip-isip ni Spyros sa kanyang sarili na ang mga balkonahe ay hindi tunay na ligtas.

Lalo na sa mga pangkaraniwang ugali ng mga Griyego na mahilig mag-istambay sa mga balkonahe at magkuwentuhan o mag-umpukan at mag palipas ng oras. ( may ugali ding ang mga Griyego na matsismisan).

Bukod pa dito, kinalakihan na ng mga Griyego na manoond ng mga parada lalao na pag may okasyon mula sa kanilang mga balkonahe.

Napag-isip-isip ni Spyros na may posibilidad na kung hindi matatag ang mga pagkakagawa ng mga balkonahe ay maaring maging sanhi ng anu mang disgrasya o aksidente, lalo na kung mabuway ang mga pagkakagawa nito at madaling bumagsak o bumigay dahil sa mga mababang uri ng mga materyales na kung ikukumpara o ihahambig sa mga bakal at konkreto.

Muli siyang nag-isip kung paano gumawa ng mga balkonahe na mas matibay at mas ligtas.
At natuklasan niya na may iba pang paraan upang maiwasan ang pagkakabit ng plaster, sa halip ang mga bakal ang ikakabit at itutulos ang mga ito sa pinaka semento para pangsuporta sa pader at hinangin.

Samakatuwid mas mahalaga ang matibay na pagkakagawa para makasigurado na kahit na madagdagan ang apsidal ng mga taong nasa balkonahe ay saturating nandoon ang kaligtasan na hindi ito guguho at walang pangambang magaganap na kalamidad.

Nang maramdaman niya na ito ay maganda at makabagong idea, sinubukan niyang makipag-usap ng diiretso kay Mr. Malakoutis, pero kahit na nakinig ito sa kanyang paliwanag, pinili nitong huwag pansinin ang masigasig niyang parang pambatang question at hindi nito sineryoso ang pag-alala sa pangkaligtasan.

Sa kamalsasan lumipas ang maikling panahon at nangyari ang hindi inaasahan na kailangan pang mag-buhos ng buhay para lamang mapatunayan na hindi matibay ang mga pagkakagawa ng mga balkonahe.
Nagiba ang balkonahe na naging sanhi ng biglang pagkamatay ng isang employado.

Nang lumitaw ang pag-alala sa kaligtasan ng maraming gusali, kasunod ang kaso mula sa pamilya ng mga manggagawa. Naisip ni Mr. Malakoutis na ipatawag ang nakakabatang Spyros sa kanyang opisina at imungkahi o ihayag na gawin ang mga naayos sa pagbuo ng balkonahe sa mga kaalaman ng batang Spyros.

Mula noong hinirang siya o itinalaga ni Mr. Malakoutis na maging General Manager ng Construction, na sa kanyang pangunawa ay karapat dapat ito sa posisyong iyon.

Bagamat kinainggitan siya ng mga kasamahan sa trabaho at ang mga may mataas na tungkulin sa company.
Pinatunayan ng disisais na anyos na si Spyros na hindi lamang karanasan ang tangi niyang taglay kundi pati na rin ang pagiging determinado at ang kakayahan nitong mag obserba na may sariling paninindigan sa pagdedesisyon ng mga bagay bagay.

Nagbago ang patakaran sa Konstraksyon sa pamamahala ni Spyros, pagbabago sa patakaran na may kaugnayan sa balkonahe at disenyo ng gusali sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng batang spyros. Iginawad ng Kompanya ng Malakoutis ang responsibilidad kay Spyros upang makagawa mula sa pundasyon ng lahat ng paraan.

Sa kabila ng mga kumplikadong lungsod ang Athens ipinagkatiwala sa kanya ang isang malaking responsibilidad.
Ngunit ang isang pag-alala na ang Athens ay minsan ng napuksa noong gera WW II pero sa kabila noon patuloy pa rin sa pagpapaunlad at tumatayong muli ang bansang Griyego.

Sa isang punto noong panahong iyon. Mayroong dalaawang daan at labing dalawang (212) tauhan si Spyros mula sa kanyang pamamahala. Nabibilang sa mga tauhan niya ay ang mga plumbers, painters, brick players, electricians, carpenters ata iba pa.
Maliban sa pagpapatayo ng mga building, kasama sa kanyang responsibilidad ang paghahanda ng mga lansag sa mga umiiral na gusali at sa ibabang lugar na hindi makakaistorbo sa publiko at mga nakapaligid na lugar.

Bawat na maunawaan ng bawat isa na ang Athens ay labis na kumplikado, mga naglalakad na tao (busy pedestrian), kabilang ang isang napaka-busy at mataas na trapiko ng lungsod.
Ang mga building ay malapit sa isn’t-isa.
Ang paghahanda ng isang site para sa bagong Konstraksyon ay mas mahirap na trabaho kaysa mga building na isang bago at masalimuot. Subalit ang pagkadalubhasa at taglay na karanasan ni Spyros ang tanging dahilan sa pagkukumpleto sa kanyang propesyon.

Noong panahon ng kanyang pagtatrabaho ang paginating niyang pinagpapasok sa trabaho ay ang kanyang mga kaklase pati na rin ang kanyang ibang mga guro.
Ang kakayahan sa Gawain na ito ay Lianyungang mabuti ng Kompanya ng Malakoutis at ito ay humingi ng pormal na kahilingan sa Gobyerno ng Greek upang gumawa ng isang enlisting hukbo para sa loob ng isang taon.

Ang kahilingan ay pinagkaloob, ngunit Neyagawa dahil ang sitwasyon sa cyprus ay naging magulo ng mga oras na iyon.
Ang Gobyerno ay gumawa ng paraan para sa pananatili at pagpasok niya sa Air Force sa edad na 21.

Natagpuan ng Kompanya ng Malakoutis ang sariling katayuan sa pagkawala ng kanilang kanang-kamay na naging resulta sa milking pagkalugi sa pananalapi paraa sa company, gayon din sa sariling katayuan ni Sypros.

Natagpuan ng Kompanya ng Malakoutis ang sarili sa pagkawala ng kanilang kanang kamay, na naging resulta sa milking pagkallugi sa pananalapi para sa Kompanya, gayon din sa sarili ni Spyros.

Upang sa mas mahusay na paglalarawan, presidente ng company, kinikilalang katangian na pamumuno, organisasyon at matalino sa pangakalahatang pag-aasikaso para sa pagkumpleto ng isang trabaho na mas mabisa at ligtas .
Ito ay likas sa mga Katangian na taglay ng kabataan ni Spyros.

Dahil sa pagtitiwala ng Malakoutis Company sa kakayahan ni Spyros, hindi na nito pinagkakaabalahan na bisitahin ang ang mga gawin ni Spyros dahil tiwala ang company sa trabaho niya.

Bigla naging maayos at narisolba ang kaguluhan sa bansang cyprus na dahilan ng paglisan ni Spyros sa kanyang trabaho sa Kompanya.

 (picture of Popi Fratzescakis and Spyros Peter Goudas)

 

Napilitang iwan ni Spyros ang trabaho sa kadahilanang papasok siya sa pagiging miyembro ng Air Force.

At iyon ay naging sanhi ng panghihinayang ng mga taga Kompanya sa paglisan ni Spyros.

Lumipas ang panahon. Itinalaga ni Spyros Peter Goudas ang kanyang sarili sa bagong buhay niya sa Air force, kasabay noon ang isang hinanakit na ikanabigo niya sa pag-ibig, ng kanyang relasyon sa kanyang kasintahan na umabot ng 6 na taon.
Nagkahiwalay o nagkasira ang relasyon nila ng kasintahan dahil sa pakikialam ng mga mauling ng babae.

Dahilan ito ng panghihina ni Spyros at pagkakasakit na sanhi ng kanyang pagkakadala sa Kampo ng air force.
Gayunpaman, sa tulong nina:

 

  Bernadette Scott, Spyros Delilambros, Takis Kalitzeras, and Nikos Valatsos,

  Bernadette Scott, Spyros Delilambros, Takis Kalitzeras,  and Nikos Valatsos,

 

Na naghikayat sa kanya upang makalimot at tumingin sa ibat-ibang bahagi ng pananaw sa buhay at upang muling makisalamuha at subukang maghanap muli ng panibagong buhay at pag-ibig, at upang maging aktibo at maging responsible mulin sa kasalukuyan mga Gawain naihahandog ng kampo ng air Force. Sa ganoong paraan nalagmapasan ni Spyros Peter Goudas ang kanyang mga problema. Na naghikayat sa kanya upang makalimot at tumingin sa ibat-ibang bahagi ng pananaw sa buhay at upang muling makisalamuha at subukang maghanap muli ng panibagong buhay at pag-ibig, at upang maging aktibo at maging responsible mulin sa kasalukuyan mga Gawain naihahandog ng kampo ng air Force.
Sa ganoong paraan nalagmapasan ni Spyros Peter Goudas ang kanyang mga problema.

Tumagal ng apat na taon ang pananaltili ni Spyros sa loob ng kampo, kahit na walang siyang kinikitang pera ay nandoon pa rin ang kanyang pag-ibig sa pagsisilbi at ang responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang pagbisita at pagmimintana sa mga pandaigdig na saakyang panghimpapawid.

Bago pa siya lumabas sa paninilbihan sa loob ng Kampo, hiniling ng air Force na siya ay manatili at maging isang sibilyan engineer na tagapangasiwa ng mga makina ng sasakyang pamhimpapawid.

Gayunpaman, tinanggihan ni Spyros Peter Goudas ang alok na iyon mula sa Kampo ng air Force sa dahilan na may mas nakikita siyaing mas magandang oppotunidad sa labas ng sibilyang pamumuhay.

 

picture of Mary Papadaki and Spyros Peter Goudas

 

picture of Mary Papadaki and Spyros Peter Goudas

 

Sa huling buwan ng kanyang paglisan sa loob ng kampo ng Air force.
Nagkaroon ulit siya ng bagong pag-ibig.

Nakilala niya ang isang student ng batas (student of law) na ang pangalan ay Mary Papadaki.

(picture of Mary Papadaki and Spyros Peter Goudas)

Kuha ang larawan na ito noong buwan ng Mayo, at natatandaan ni Spyros noong panahon ng pagdating niya ng bansang Canada ay may mga yelo (snow) pa sa buong kapaligiran. 

At bago pa ang kuha ng larawan ay ninamnam niya ang tag-init na klima na 30 degree bago niya nilisan ang bansang Athens.

Nang mga panahong iyon ng unang tapak ni Spyros Peter Goudas sa bansang Canada ay sobrang napakahirap para sa kanya, una ay sa kadahilanang wala siyang sapat na pera, walang kaibigan, at hindi pa marunong magsalita ng language ng English at dinanas niyang matulog sa kalye.
At idagdag pa kung paano niya malagpasan ang napakalamig at nagyeyelong klima ng mga panahong iyon.

ISANG UMAGA NG ABRIL 21, 1967

A decree, purportedly na pinirmahan ng Haari at ang kanynag pamahalaan at inisyo anng pagpapatalaga ng Martial Law. Iba’t-ibang artikulo ng saligang batas na ginarantiyahan ang pagsususpindi ng carpeting pantao itinalaga ang especial na Korte Militar.
 
Partikular na partido ay hindi areola at inalis ang karapatan ng mga gusting mag protesta.
Sa loob ng isang talaan ng mga pampulitikang pananaw o mga Gawain, inihayag ang pagpapatapon sa mga libo-libong mga tao sa isla ng Makronisos (tincturing na ang mga Griyego Alcatraz sa panahong iyon).

Sa kurso ng araw ng nilikha ng isang kaibang pamahalaang sibilyan na pinangungunahan ng isang tagausig sa kataas-teasing hukuman na hinayag na si Constantine Kollias.

Sa paghahayag ng pang-gabing programa katakot-takot naa pag aatake ng mga salita ang inihayag ni Kollias laban sa mga politiko na nagpabagsak ng ekonomiya ng bansa at hindi pagpapatupad ng pangako sa mama Mayan.

At ngayon ipinangako sa hustisyang panlipunan at ipinahayag na mulaa ngayon ay wala ng kaliwa (komunista) o kanan (anti-komunista) o wala ng tagasunod na kinikilingang pampulitiko. “Greeks lamang na nainiwala sa Griyego).

Nang lumaon ay naging maliwanag, gayunpaman, na ang bagong unang ministro ay hanganang dayag sa kusang harapan, at ang tunay na kapangyarihang itaya ang buhay sa kamay ng Triumvirate of relatively junio officer.

 

 

Ang mga ito ay sina Colonels George Papadopoulos at Nicholas Makarerezos, parehong may galing na katalinuhan, pati na rin si Brigadier Stylianos Pattakos, sa tulong ng isang konseho rebolusyonaro, si Papadopoulos ang namahala at naging susi at punong Ministro.

Si Pattakos ay naging Ministry of Interior at si Makarezos ang naging kapalit sa tagapamahala sa Mahalgang Ministro ng Ekonomiya ng Co-ordinary.

Ang Colonels, bilang Military Junta ay naging kilala, itinatag ang kanilang control sa Griyego na Pamahalaan.

(pictures of king Constantine and anna marie)

king Constantine and anna marie

Bagaman ang haring Constantine ay hindi pumirma sa kautusan ng pagtaguyod ng Martial Law na kung saan nakapirma ang kanyang pangalan, tinanggihan niya ang pothook sa kanyang huling Constitutional ng Punong Ministro upang labanan ang mga Konspirator.

Ang politiko na tulad ni Kanellopoulos, kasama ng iba pang mga kilalang pinuno ay napasailalim sa kulungang bahay (house arrest).
Civil servants, school at University teachers na may pag-aalinlangan ng katapatan ay inalis, habang ang iba ay kinakailanganing ipakita ang kanilang mga katapatan sa rehimen o panganib sa kanilang mga trabaho.
Mga abogado at mga hukom na nagpakita ng labis labis na kalayaan ay nagulo at pinag aalis din.

Ang Reboluson noong Abril 21, 1967. Tulad ngayon na opisyal ng kilala ang tagumpay ay nagiging unit-unting lumalakas ang kapangyarihan ng colonels, nagpakita na magical sa kanilang mga rehimen ng isang ideological na batayan, political strikes, halimbawa ay pinagbabawal at ang bilang ng mga pinaka mahalaga sa mga artikulo ng Saligang-Batas ay gaganapin sa anu mang kaso ng pagpapaliban.

Ang katotohanan na bumoto ang bawat tao ay gaganapin sa ilalim ng Martial Law, ipinahiwatig ng rehimen, sa kabala ng kanyang pagtutol sa laban, ay hindi sigurado sa kanyang pinakatanyag.
Matutugunan ng Colonel ang maliit na paglaban sa bawat pagkakataon, at ang unang reason ng mga tao sa Griyego ay ang msorpresa lamang., limitado sa pagmamasid ng mga kaganapan.

Ang Greek ay isang bansa na kung saan ay may higit sa apat (4) na taon libo na kasaysayan.
Ang maalamat na mga tirahan o bahay at kasaysayan ng mga Diyos, ang simula ng democracy.
Isang bansa na kung saan ang kalayaan sa pagsasalita, isang lupain na bukas sa kaisipan.

Ang lugar ng kaganapan ng dahilang pag-iisip tulad ni Plato, Aristotle, at Socrates pati na rin ang original nna lugar ng kapanganakan ng Olympics. Ang bansang ito ngayon ay nasa ilalim ng isang makapal na ulap na may paggalang sa kanyang hinaharap.

Ito ba ay isa lamang pansamantalang bagay?  
Ito ba ay isang bagay na maharaja din o ang sitwasyon na ito ay magpapatuloy ng pangmatagalan.

Mga katanungan na nagpapaalala sa mga kaisipan ng mga tao na walang katiyakan na mabibigyan ng kasagutan.
Ang bagong rehimen ay nagpaplano upang manawagan sa kung sino man ang mga kamakailan lamang, na balaclavas mula sa Campo ng Air Force, at muli ay manawagan sa mga ito ay muling paanibin.

Sinong nakakaalam kung gaano katagal.

Ang batang si Spyros Peter Goudas ay gumawa ng isang mabilis na desisyon kung permanente o pansamantala, dahil sa catamaran na katatapos nya lamang sa paninilbihan ng apat (4) na taon at pagseserbisyo sa Air Craft Engineer at Tatoi & Elefsina Air bases.

Sa pagkakaroon ng mataas na kwalipikasyon bilang isang engineer ng sasakyang pamhimpapawid na tinutukoy kung siya ay handa at determinado upang ilagay ang kaligtasan ng mga warplane pilots sa kanyang mga kamay.

May mga pagkakataon na kung saan ang mga piloto ay tumitingin ng diretso sa kanyang mga mata na umaasa sa kanyang signal na “oo” o “hindi” kung sila ay dapat bang lumipad na o hindi.

(Isang maliit na parenthesis dito upang ipaalam sa publliko, na ang airplane na F84 at iba pa ay ginamit ng mga American Warplane na nangangailangan ng palagiang pagkukumpuni mula sa mga inhenyero).

Tulad halimbawa ng kwalipikasyon ni Spyros ay napansin mula sa Australia, Timog Africa at Canadian governments, na ang bawat isa ay nagpadala kay Spyros ng letter invitation upang dumayo sa alinman sa mga tatlong(3) bansa.

At ng mabuksan ang inbitasyon, kinakailangan niya lamang kahit na kaunting halaga na pera, at dito ay pinapaalalana ang sapilitang serbisyo sa loob ng Army ay walang bayad o pasahod.

Kinakailangan niyang man Hiram ng tig-kakahit magkano mula sa bawat isa niyang mga kaibigan para lang makabili ng third class ticket departure kasama si Christoper Columbo Italian line sa paalis para sa Halilfax, Nova Scotia Canada sa Abril 27, 1967 at 10:00 am.

Ang turok ng karayom ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla ng kanyang kaliwang braso at dahilan sa hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng kanyang kalamnan na kung saan ay lumaki at nagpatigas ng kanyang mga muscles, at nakuha niya ito sa kanyang pagtatrabaho sa paprika ng luwad at porcelana pati na rin sa Konstraksyon.

Umabot ng higit 2 lingo ang paglalakbay papunta sa Canadaat sa buong panahon ng paglalakbay na iyon ay tiniis ni Spyros Peter Goudas ang pagkakaroon ng mataas na lagnat sa taas na 40c degree dahil, bago pa siiya maglakbay ay kinailangan nya ang pagbabakuna (inoculated). 
Ang pagbabakuna ay isang normal na paraan.

 

Umabot ng higit 2 lingo ang paglalakbay papunta sa Canadaat sa buong panahon ng paglalakbay na iyon ay tiniis ni Spyros Peter Goudas ang pagkakaroon ng mataas na lagnat sa taas na 40c degree dahil, bago pa siiya maglakbay ay kinailangan nya ang pagbabakuna (inoculated). Ang pagbabakuna ay isang normal na paraan.  Ang turok ng karayom ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla ng kanyang kaliwang braso at dahilan sa hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng kanyang kalamnan na kung saan ay lumaki at nagpatigas ng kanyang mga muscles, at nakuha niya ito sa kanyang pagtatrabaho sa paprika ng luwad at porcelana pati na rin sa Konstraksyon. Dumating siya s Halifax noong May 14, 1967 na may humigit kumulang na 100 dollar sa kanyang bulsa at walang kaalam-alam sa wikang English.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumating siya s Halifax noong May 14, 1967 na may humigit kumulang na 100 dollar sa kanyang bulsa at walang kaalam-alam sa wikang English.

Ang ddala niyang pera ay kaunti lamang at walang ibang kapupuntahan kaya sa malayo’t madali mauubos ito at wala siyang pambayad sa matutuluyan kundi sa kalye siya matutulog.

 

Umabot ng higit 2 lingo ang paglalakbay papunta sa Canadaat sa buong panahon ng paglalakbay na iyon ay tiniis ni Spyros Peter Goudas ang pagkakaroon ng mataas na lagnat sa taas na 40c degree dahil, bago pa siiya maglakbay ay kinailangan nya ang pagbabakuna (inoculated). Ang pagbabakuna ay isang normal na paraan.  Ang turok ng karayom ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla ng kanyang kaliwang braso at dahilan sa hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng kanyang kalamnan na kung saan ay lumaki at nagpatigas ng kanyang mga muscles, at nakuha niya ito sa kanyang pagtatrabaho sa paprika ng luwad at porcelana pati na rin sa Konstraksyon. Dumating siya s Halifax noong May 14, 1967 na may humigit kumulang na 100 dollar sa kanyang bulsa at walang kaalam-alam sa wikang English.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang dahilan niya sa pag punta at pag-migrate sa Canada ay upang ganapin ang mga detalye ng mga artikulo ng magazine na pangnegosyp na may pamagat na: 

 

“The Man for all Seasoning” Dito nagsimula ang tunay na problema: problema sa pera, problema sa pag-aadjust at higit sa lahat ay problema ng wika at pakikipag-usap. (Spyros Peter Goudas picture business journal) 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“The Man for all Seasoning” Dito nagsimula ang tunay na problema: problema sa pera, problema sa pag-aadjust at higit sa lahat ay problema ng wika at pakikipag-usap.

(Spyros Peter Goudas picture business journal) 1992

 

 First effort in Canada

 

Nang walang pag-aaksaya ng panahon nagsimula siyang mag-hanap ng trabaho na nangangailangan ng higit ng sarilingg niyang wika. Pagkatapos ng lahat ng dako ngpaghahanap ng trabaho, sa wakas ay nakahanap siya hindi lamang isa kung hindi tatlo pa na kung saan ay nagtrabaho siya ng sabay-sabay!

Ang unag company ay kay Ray Mckey at Brimley Road and Sheppard Avenue, na kung saan ay tinuring na sa labas ng bayan noong panahong iyon.
Ang company ay responsible para sa pag-init at air-conditioning system para sa Board of Education.

Ang pangalawang company ay sa Peabody Engineering, sa Wharton Way in Mississuaga, na kung saan ay nag-iindustriya ng Air-condition and Heating Systems para I-export sa mga banyaga na bansa.

Ang pangatlo ay sa Douglas Aircraft on Airport road, isang posisyon, kung saan ay siya ang karapat-dapat dahil sa kanyang mga karanasan sa pagiging Engineering sa Greek Airforce.

Nasanay siyang magtrabaho ng 7 araw sa isang lingo, 20 oras sa isang araw, pagsusumite ng lahat ng mga oras na iyon ng tatlong trabaho sabay-sabay sa bawat araw. Kung tatanungin mo siya “ Paano mo Neyagawa iyon”. Ang masasabi niya:

“Maari mong gawin ang halos lahat ng mga himala sa edad na bente singko “.

Makalipas ang mahikling panahon pagkatapos ng pagkakuha ng pirmihang trabaho, sa wakas nakilala niya si Mary Papadaki, ang kanyang kasintahan, at ipinaalam nito kay Peter na ayaw niyang lisanin ang kanyang katutubong lupain ng Greece, kung saan ay kasalukuyang niyang kinokomplete ang kanyang Law Degree sa University, at bawiin ang kanilang engagement.

Nagpatuloy si Mary Papadaki sa kanyang pag-aaral at naging isang matagumpay na abogado at pagkatapos ay naging isang Judge.

Sa loob ng mga araw ng buwan ng Marso 1968 sa Toronto, nakilala niya at umibig sa isang maganda at edukada na binibini sa pangalan na Anta Kalampothakis.

 

Anta Kalampothakis 1942-1968

 

Si Anta Kalampothakis ay may popular na personal dad sa komunidad ng Griyego, dahil siya ay isang radio-host ng pambatang programa ng balita , tagapag-balita sa Radyo, pagbabalita sa cooking segment at sa pangkalahatang pag-hohost sa radyo ng labing-dalawang oras na pag-babalita na mag-isa lamang.

Ang sumunod ay isang napakainit na pagmamahalan, nagpahayag si Spyros Goudas ng pa-ibig at sila ay naging magkasintahan noong May 1968.

Sa kasamaan-palad ang kaligayahan ay hindi nagtagal, dahil pagkatapos ng maikling tatlong buwan nilang relasyon ay binawian ng buhay si Anta ng walang anu-mang palatandaan ng sakit mula sa isang sakit sa isang bukol sa utak (brain tumor).

Dala ng kalungkutan, ipinaliwanag ni Spyros Goudas noong araw ng mamatay si Anta, sila ay namasyal ssa City Hall at nabanggit ssa kanya ni Anta: “Kamakailan lang ay minsan nawala ang aking paningin”.Walang sinuman ang maaring makaalam na sa mga oras na iyon si Anta ay mawala na ng tuluyan.

Ang biglang pag-panaw ni Anta ay naging dahilan ng kaguluhan at kalungkutan hindi lamang kay Spyros, kundi pati na rin sa pangkalahatang komunidad ng Griyego, dahil sa kanyang pagiging tanyag, nagkaroong ng milking pulong ang kanyang libing, pinakinggan ang kanyang programa sa radyo at nagpasaya sa libo-libong mga tapat na tagapakinig sa radyo.

 

Dala ng kalungkutan, ipinaliwanag ni Spyros Goudas noong araw ng mamatay si Anta, sila ay namasyal ssa City Hall at nabanggit ssa kanya ni Anta: “Kamakailan lang ay minsan nawala ang aking paningin”.Walang sinuman ang maaring makaalam na sa mga oras na iyon si Anta ay mawala na ng tuluyan. Ang biglang pag-panaw ni Anta ay naging dahilan ng kaguluhan at kalungkutan hindi lamang kay Spyros, kundi pati na rin sa pangkalahatang komunidad ng Griyego, dahil sa kanyang pagiging tanyag, nagkaroong ng milking pulong ang kanyang libing, pinakinggan ang kanyang programa sa radyo at nagpasaya sa libo-libong mga tapat na tagapakinig sa radyo.    Dahil sa pag-ibig kay Anta, naysay niya at sinuate ito ng damit pangkasal sa kanyang burol, at ang kanyang nana tiling labi (bangkay) ay inuwi at inilipad pabalik sa kanyang pamilya sa kanyang katutubong lupain ng Greece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahil sa pag-ibig kay Anta, naysay niya at sinuate ito ng damit pangkasal sa kanyang burol, at ang kanyang nana tiling labi (bangkay) ay inuwi at inilipad pabalik sa kanyang pamilya sa kanyang katutubong lupain ng Greece.

Ang kanyang pagkawala ay lumikha ng isang walang kabuluhan , kahungkagan sa buhay ni Spyros Peter Goudas.

(Ang larawan na ito ng magandang si Anta ay nilitratuhan ni Spyros ng bumisita sila sa Montreal, isang lingo bago siya namatay).  

FAVOURITE SONG OF ANTA KALAMPOTHAKIS

LUCILLE STARR The French Song

 

First Store in the Kensington Market

 

Binuksan ni Mr. Goudas ang kanyang unang store sa 173 Baldwin St. in Kensington Market na matatagpuan sa lugar ng Timog Kanluran ng Spadina at College streets in Toronto.


Ang tindahan (pinangalanan Pallas Meat Market), ay unang nag-cater sa komunidad ng Greek.

Nang sa wakas ay maisakatuparan ang lahat ay napansin niya agad na ang mga customer nya ay mga Latin, Carribean, Asan, /europian, Jewish at iba pang nasyonalidad.

Kaya mabilis niyang binago ang lugar ng tindahan upang mapaunlakan ang lahat ng mga ito, naintindihan niya kung gaano kahalaga ito na madaling maintindihan ang mga gawi ng pagkain, kaugalian at relihiyon ng kanyang multi-cultural customs.

Tulad ng mga karanasan na ito ay nagin resulta ng pagiging malapit ni Mr. Spyros Peter Goudas sa Multi-Cultural Food Business sa Canada. At patuloy niyang pinagyaman ang kanyang kadalubhasahan.

Pagkatapos ng ilang mga kahilingan mula sa mga customer.

Nagpasiya si Mr. Spyros Peter Goudas na dalhin sa bansa ang kanyang unang pagpapadala ng ibat-ibang mga various fresh vegetables kasama dito, sa isang experimental basis, ang mga sumusunod na mga items: yellow yams, Negro yams ( tawag ng mga Jamaican noong nagdaang panahon), chocho (Christophe), dasheen, dasheen bush, bodi, eddoes, Cassava, hot peppers, okra, plantains, at ang pinaka importante ay green bananas para sa niya pagluluto.

Oo basahin mo ito ng tama: Green! Green Bananas para sa pagluluto, at ito ay hindi isang typographical na mali.
Ito ay dahil sa isang catamaran na ang mga tao mula sa Carribean na gamit ang Green Bananas bilang isang gulay sa halip na isang prutas.

Simpleng pakuluin lang ito, balatan at I-serve kasama ang curry dishes, bigas o kasama ng iba pang mga gulay, ito ay mahusay din sa mga sopas.

Sa pag-complete ng kanyang mga idea, in-organisa niya ang mga magsaka sa Jamaica at Trinidad sa paghahanap para sa mga bagay nanabanggit sa itaas, at dapat na iimpake ng sariwa at ipadala sa pamamgitan ng Air Transport sa Canada mula sa Jamaica by Air Jamaica.
O mula sa Trinidad at Tobago sa pamamagitan ng BWIA.


May mga ilang sumunod na problema sa airport mula ng mga customs officer ay hindi alam ang mga Katanga ng provision, na kung saan ay negatron ng mga pangalan na kahit sa English ng encyclopedia ay di Makita.

Nagpadagdag sa problema ay ang sa katotohanan na si Mr. Spyros Peter Goudas ay hindi makapagsalita ng English. (nag-aral lang siya mula sa pag-sulat sa mga scratch paper).
Sa wakas, matapos ang isang mahaba at masusing pagsuusri, siya ay pinahintulutan na magpatuloy sa kanyang mga experimental at mahabang ideya.

Bagaman nawalan siya ng ilang mga items at ang iba ay nangabulok. Nakapagpasaya pa rin ng ilang mga mamimili ng ipakita nya ang ibang mga magagandang gulay.

Bukod dito, nabawi niyia ang ibang pera na nawala sa kanya, ang karanasan na iyon ay negligee sa kanya ng pagkakataon upang maging familiarized sa mga Amagasaki ng Carribean, pagturo sa mga tao kung paano ang mga tamang pagpapadalla at upang maging malapit at may ugnayan sa mga customs officers at sa Canadian Government, na kung saan sama-samang nilikha ang Tarif at Code numbers para sa hinaharap sa Canadian Customs Books.

Namuhunan ng isang pulutong na lakas ng loob at kaunting pera na mayroon lang siya at sumugal sa pagkawala sa pamamgitan ng pagkasira mula sa pagkaantala ng eroplano at iba pang mga pangyayari (pakitandaan na ang mga bagay na ito ay labis na perishable ang buhay sa loob ng paghihintay ng dalawa o tatlong araw).

 

 

Hindi sumuko si Mr. Spyros Peter Goudas sa kanyang mga ideya kahit na nirvanas nya ang ilang mga pagkalugi pero sa halip gumawa pa siya ng iba pang experimentp na hindi lamang sa mga gulay, kundi na rin sa mga exotic fruits na bunga sa ibang bansa: tulad ng: mango, papaya, guava, star fruits, jack fruits, gineps, star apple, bread fruit, green coconuts at marami pang iba.

Dahil sa mas mababang gastos ng pag-papadala sa Air Freight ay mas madali siyang makakapag-import at ibagahe sa iba pang mga vvendors tulad ng Alvis Carribean Foods, Sanci Banana Company at iba pa.

Mr. Goudas always said:

“Hindi mo matandaan ang mga pangalan ng mga prutas o gulay kung mababasa mo lang ito sa mga tabi-tabi.
Maari mo lamang matandaan ang mga ito kung ito ay iyong titikman.

Ang karanasan na sinasaad ay maisasama sa mas marami pang kasunod, pati na rin ang kinabukasan ng tindahan (store), na pagkakakilala kay Mr. Goudas bilang isang Pioneer sa isang Multi Cultural Food Industry sa Canada.

Noong taon 70’s Ilang mga Pangyayari ang Naganap

Sa parating na mga taon, namili ng mga pake-paketeng produkto na pang-matagalan na, kabilang na ng bigas, beans at iba pa. Na kung saan sa wakas ay natagpuan ang tamang lugar sa mga maraming chain ng ma pamilihan o mga tindahan (store), page 145.


Mga bagong makinarya at catamite, kasama ang kanyang mga koneksyon sa negosyo sa buong globe, pinahintulutan siya na mag-import, pag-gawa at makilala ang bagong mataas na kalidad ng mga produkto na hindi pa kilala sa mga Canadian Market. Ang Goudas Foods Website ngayon ay may isang buong bahagi tungkol sa mga produkto na may mga artikulo at mga kasamang detalye o paliwanag, ang mga ilan sa mga artikulo ay mapag-aalamang nakakaaliw. Isang halimbawa ng mga ito ay ang anecdote na may Cagayan sa pagpapaunlad ni Mr. Goudas ng Curry Powder Varieties.Mga bagong makinarya at catamite, kasama ang kanyang mga koneksyon sa negosyo sa buong globe, pinahintulutan siya na mag-import, pag-gawa at makilala ang bagong mataas na kalidad ng mga produkto na hindi pa kilala sa mga Canadian Market.

Ang Goudas Foods Website ngayon ay may isang buong bahagi tungkol sa mga produkto na may mga artikulo at mga kasamang detalye o paliwanag, ang mga ilan sa mga artikulo ay mapag-aalamang nakakaaliw.

Isang halimbawa ng mga ito ay ang anecdote na may Cagayan sa pagpapaunlad ni Mr. Goudas ng Curry Powder Varieties.

Ipinaliwanag niya na sa loob ng anim na buwan noong panahon na iyon ang itinagal bago niya ma-perpekto ang curry dish, sa kanyang panlasa ay parang sinisilaban ang kanyang bibig at nag-aapoy at ang kanyang puwitan ay parang volcano na naghihintay na sumabog .

 

 

“Curry Dishes”

Laging sin Asabi ni Mr. Goudas,

“Nakakalungkot isipin, na ang isang tao na kumain ng Curry Dish at ito ay hindi ginusto. Gayunpaman, hindi ko mapapaptawad ang isang tao na hindi man lang ito nais subukang tikman”.

Pakiusap, palatandaan na ang bawat larawan ng produkto na nakikita nyo sa libro ay nagsangkot ng panahon ng ma lingo, buwan, ng malawak na pananaliksik at pag-papule, lalo na dahil nais niiya lamang ang pinaka-mahusay para sa kanyang mga cuustomers.
Gayunpaman, saka na natin pag-usapan iyan, ipagpatuloy natin ang kuwento at alamin ang tungkol sa 813 Club, ano ang layunin nito at kung paano nilikha ni Mr. Goudas ang mga produkto sa pamamagitan ng mga puna mula sa mga patrons ng mga club.

The 813 Club.

Ang pagtatag ng Club ay upang ipakita at papilla halos ang mga produkto sa libo-libong mga bisitang palakaibigan habang sila ay Magsaysay sa musika ng isang sosyal na kapaligiran.

Ang Club ay nagbibigay ng mahalagan pananaliksik sa mga gawi ng pagkain at pagpili ng iba’t-ibang nasyonalidad na madalas sa Club. Binili niya ang Club “The Zambezi” noong 1970 at binago ang pangalan sa “813 Club”

“Hindi ko ito ginawa para kumita o tumubo”, mungkahi niya.

Mas gusto kong lumalabas at makisaya kasama ang mga kaibigan tuwing weekend.

Gusto ko rin ang musika ng Latin at Carribean. Kaya, naisip ko na bakit hindi ako bumili ng Club kung saan maaari tayong marksman-sama at mag-karoon ng kasayahan.

Ang party ay lumago hanggang ang mga tao o customers ay umabot 500 hanggang mapuno ang lugar at dayuhin tuwing weekend.

Nakapag-pabighani ang Club sa maraming tao na galing sa Latin America at West Indies, at hangad na mapanatili ang isang multi-cultural na kapaligiran sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga musika mula sa iba’t-ibang dako ng mundo.

Peter, nakuha ang palayaw na Mr. Whoo (dahil ang Club patrons ay inakala o inisip na siya ay isang Oriental).

Nagawa ang talaan nang minsan at binalita ang naging pinaka-tanyag na disc jockey sa Club.

Tumanggap si Mr. Goudas ng dalawang tauhan sa karapat-dapat at responsible bilang manager o tagapamahala upang patakbuhin ang Club na kasama siya; Mr. Willie Williams, kilalang tao sa istraktura namay isang malawak at mabuting puso, na kinagigiliwan ng lahat at Laselle Riley, palayaw sa Kingstitch, na isang disc jockey sa house club.Tumanggap si Mr. Goudas ng dalawang tauhan sa karapat-dapat at responsible bilang manager o tagapamahala upang patakbuhin ang Club na kasama siya; Mr. Willie Williams, kilalang tao sa istraktura namay isang malawak at mabuting puso, na kinagigiliwan ng lahat at Laselle Riley, palayaw sa Kingstitch, na isang disc jockey sa house club.

 

 

 

 

Photo of WILLY WILLIAMS 2008

FILM OF WILLY 1997

FILM OF WILLY WILLIAMS 1997 SPYROS PETER GOUDAS

Nandon din si Gloria, katulong ni Peter (na namumukha sa imahe ni Hattie McDaniel mula sa film na Gone with th Wind, pero halos doble ang kanyang sukat), na tagahanda ng pagkai.

Ang Club ay hindilamang isang lugar na aliwan. Siya at si Gloria ay nagluluto din ng iba’t-ibang mga pagkain at ipinamamahagi ang mga ito sa mga patron, ng libre.

Ito ay nakatulongsa kanya para ma-monitor ang kanilang gawi o hilig sa pagkain. Kaya nakapag pasiya pagkatapos magdesisyon kung alin mga pagkain ang mas tama at sapat para sa paggawa ng Goudas Foods, o kahit na-import mula sa mga bansa ng kanilang pinanggalingan.
Ito ay isang napaka-original na diskarte para sa mga desisyon produksyon at bilang sa pagkaka-alam naming walang iba pang mga company ang kumuhang gumastos ng pera para sa anumang libreng pagkain para lamang sa layunin ng pananaliksik.
Ngunit ang lahat ng panahon at pagsusumikap ay natumbasan ng magandang kapalit. Sinang-ayunan ang ma produktong pagkain ni Mr. Goudas at sa madaling panahon ay naging tunay na paborito ng mga customers.

Hindi maibibili ng salapi ang mga piling-pili o koleksyon ng musika ni Mr. Goudas mula sa 813 Club at
nasa WWW.goudasfoods.com ang maraming tinatangi sa kanila.

Ang ma ito ay hindi sa anumang talaang maari mong mabili sa mga tindahan na bebenta ng three for a dollar.
Ang mga music naa ito ay pribadong selection ng musika ng Mr. Goudas.

Ayon sa kanya, ang bawat isa at bawat kanta ay maingat na pinili mula sa daang-daang tunog (tune) at inilagay sa isang format para malugod na makapagpasaya sa kanyang tagapakinig o manonood sa iba’t-ibang okasyon o mga kaganapan.
Pinatutugtog din ang mga musika na ito sa kanyang Radio Program, ang lahat ng mga ito ay tinuring bilang mahalagang piling mga bagay.

Minsan naubusan ng gas si Peter Spyros Goudas at may isang nagsaklolo na tagapakinig niya ng mga tapes sa kanyang Radio Program Nagpabalik ng isang nakaraan kay Mr. Goudas na nagpaalala sa kanya na minsan nabbed siya ng $100 para sa isangg classic hit by Ben E. King, na may pamagat na “Seven Letters” or “The Six and Seven Books of Moses” by the Maytals, dahil hindi siya makabili ng mga records nito kahit saan! Ito ay isang magandang ideya na makinig sa mga audio na ito kapag ikaw ay nag-surfing sa www.goudasfoods.com .Minsan naubusan ng gas si Peter Spyros Goudas at may isang nagsaklolo na tagapakinig niya ng mga tapes sa kanyang Radio Program Nagpabalik ng isang nakaraan kay Mr. Goudas na nagpaalala sa kanya na minsan nabbed siya ng $100 para sa isangg classic hit by Ben E. King, na may pamagat na “Seven Letters” or “The Six and Seven Books of Moses” by the Maytals, dahil hindi siya makabili ng mga records nito kahit saan! Ito ay isang magandang ideya na makinig sa mga audio na ito kapag ikaw ay nag-surfing sa www.goudasfoods.com .

Noong panahon ng araw ng August 24, 1975, ang tatlong tao na bumuo ng triumvirate of junior officers ng panahon ng kaguluhan sa Greece noong 1967 (Papadopoulos, Makarezozz, at Pattakos) ay nasistensyahan ng death penalty sa Athens.

Ang sistensya na ito ay di naglaon at itinalaga ng buong buhay na pagkabilango, ayon sa nakararami si Pattakos ay ginugol ang natirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabasa ng biblical sa kulungan.

Ito marahil ang pagkakataon ni Peter upang bumalik sa Greece, mula ng reinstated ang democracy, gayunpaman, pinili niyang hindi umalis sapagkat mahal niya ang kanyang trabaho, ang kanyang business relationship at ng magsimulang maintindihan ang mga functions ng multi-cultural food sa Market in Canada.

Hindi niya nais na mawala ang oportunidad nna mai-apply ang bagong kaalaman na makamit sa kanyang trabaho at ang mga potensyal na posibilidad ng higit pang pag-aaral.

Sa halip, gusto niyang ipagpatuloy ang pagbuo ng kung anumang kaalaman niya sa isang promising future, dahil naniniwala siya na ang paglilikha ng pagkaing pang-negosyo ay walang hanganan, at noon ito ay may direkta at may Cagayan sa relihiyon.

Ang sumusunod na artikulo ay dapat pansinin ang lahat sa kung ano ang tungkol sa Caribana.

 

Mr. Goudas Involvement and Constribution to Caribana.

 

Itinalaga ni Mr. Goudas ang sarili kung ano ang mayroon ngayon na pinakamalaking pagdiriwang at parada sa North America, ang Caribana Parade.

Sa buong libro maipapakita ang karagdagang mga artikulo tungkol sa kanya involvement at pakikilahok sa paggawa ng caribana na kung ano ito ngayon.

Napakahalagang matandaan na nakagawa siya ng especial, maliit na sample ng pakete ng bigas na ibinudbod ng oras ng parada para ipamahagi sa mga spectators na masubok na lutuin ang bigas sa kanilang tahanan, kung ano ang tincturing ng marami na “the worlds best of the best”.

 

 

 

 

Caribana 1975

 

 When Mr.Goudas thought he had managed to capture the essence of the parade, he called all the people who participated in some of the various bands to the club to see it. They were unanimous in their agreement that it was the best two hour film they had seen portraying the Caribana parade.

 Mr Goudas said that this allowed the people to see that this parade was not made up of a bunch of idiots dressed up in costumes and jumping up and down all over the place, but the work of some very skilled and talented people, bringing to Canada a culture that has prevailed for many, many years.

Mr. Goudas understood this, and he wanted to show the world what was involved in this celebration. That's why he wrote a book with the title one caribana story.

 

  

Isang maliit na bagay na walang kabuluhan, para sa inyo na hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng Caribana; Ang Caribana Parade ay nagbahagi mula sa Trinidad at Tobago bilang isang regalo sa mga people of Canada noong 1967 noong nagdiriwang ito ng 100th birthday, upang sa ngayon ito ay isang kaaya-ayang pagkakataon na ang pagdating ni Mr. Goudas sa bansa na naging 100 years young at ang langit yaupon ng fireworks tuwing gabi.Isang maliit na bagay na walang kabuluhan, para sa inyo na hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng Caribana;

Ang Caribana Parade ay nagbahagi mula sa Trinidad at Tobago bilang isang regalo sa mga people of Canada noong 1967 noong nagdiriwang ito ng 100th birthday, upang sa ngayon ito ay isang kaaya-ayang pagkakataon na ang pagdating ni Mr. Goudas sa bansa na naging 100 years young at ang langit yaupon ng fireworks tuwing gabi.

 

 

 

 Hindi nakakagulata na madama niya bawat oras na mayroon na mga burst of fireworks, ito aoy isang pagdiriwang ng kanyang pagdating sa Canada.

 

 

Kenn F. Shah 

(… ang komento na ito ay dinagdag lang para pagpapatawa sa kanyang talambuhay; mangyaring huwag itong seryosohin).

Gayunpaman, mas ligtas na sabihin na anng kanyang pagdating sa Canada ay naging lumabas na isa pang valuable present sa bansang ito mula sa Greece.

Sinigurado niya na ipakita sa kanila kung ano ang tungkol saa pagkain or goof food.

 

 

Radio Program

Ang Club ay nagpatuloy sa tulong ng mga mapag-unawang mamimili, mga baong produkto sa ilalim ng pag-unlad. Naktulong din ang Caribana sa exposure . Ngunit ngayon ay isang bagay pa ang kinailangan upang manatiling abala si Peter kaysa noon dati na mas abala na siya.
Bakit hindi sumali sa Radio Broadcasting at simulan ang pinagsamang great melodies with great products naisip niya?
Ang 3-oras na palabas o programa sa radio ay magdadala ng mas maraming kamala an sa mga Canadian consumers.

Ang mga sumunod na pangyayari tungkol sa Caribana at ang pag-angat at pagiging popular ni Mr. Goudas ay ang kanyang mga brand products, mga pangyayari na umabot sa paglawak at paglago ngayon ng The Goudas organization.
Upang masuportahan ang brand products sa publiko ni Mr. Goudas, siya mismo ang nagsimula ng isang radio program sa ng lugar ng Brampton, Ontario.

 Ang programan ay nakatutok sa iba’t-ibang nationalities at ang kanyang tanyag na dalubhasa. Gayunpaman ang Canadian Radio Television and Telecommunication Commision (CRTC) ay hindi umayon sa ideya ni Mr. Goudas multi-ethnic programming at naipasya na hindi ituloy ang kanyang function. Noong 1975, gumawa ng 3-years contract si Mr. Goudas sa CHIC radio, 790 on AM dial, upang makabuo ng isang oras sa panglinguhan palabas sa radyo tuwing panahon ng kalakasan ng oras sa pagitan ng 6 to 9 pm sa araw ng sabado.  Itong programa ay naitala ni Mr. Goudas sa studio ng miyerkules ng gabi at isasahimpapawid sa huwebes ng umaga na siguraduhin na ito ay isang power-packed 3-hour progr

Ang programan ay nakatutok sa iba’t-ibang nationalities at ang kanyang tanyag na dalubhasa. Gayunpaman ang Canadian Radio Television and Telecommunication Commision (CRTC) ay hindi umayon sa ideya ni Mr. Goudas multi-ethnic programming at naipasya na hindi ituloy ang kanyang function.

Noong 1975, gumawa ng 3-years contract si Mr. Goudas sa CHIC radio, 790 on AM dial, upang makabuo ng isang oras sa panglinguhan palabas sa radyo tuwing panahon ng kalakasan ng oras sa pagitan ng 6 to 9 pm sa araw ng sabado.

Itong programa ay naitala ni Mr. Goudas sa studio ng miyerkules ng gabi at isasahimpapawid sa huwebes ng umaga na siguraduhin na ito ay isang power-packed 3-hour program.

 

 

Nagkaroon ng bilang ng mga tao kasangkot saa programa na ito bilang announcers, interviewers at commentators na kasamatulad ng notables na sina Colin Hodgson, Mr. Mahoney, Roy Stewart, Joe Reid, Wyn Callender, Big Willie, Jasse McDonald, Percy Thomas at iba pa, pati na rin ang mga studio audiences.

 

 

 

 

 

 

 


Ang musika ay pinili at inayos ni Mr.Whoo (the nickname used by Mr. Goudas, or Peter Pallas na kilala rin sa bansag na iyon) at noon ay binubuo ng halos lahat ng Caribana at Latin Americann music.

Nagkaroon din ng malawak na coverage ng mga balita mula sa lahat ng dako ng mundo.
Isang pulutong ng enerhiya ay tapat sa pagsuno upang mapanatili ang mga tao sa mga sumusunod na balita sa kung ano man ang nangyayari sa kanilang sariling bansa.
Ang programming ito ay binuo ng milking pagsubaybay, at ito ay masasabing pinaka-popular na programa sa radyo.

May isang malawak na si Mr. Goudas na pagpipilian ng mga musika na kung saan siya ay accumulated sa 813 Club library sa pagiging isang avid kolektor ng musika.
Nagkaroon siya ng pride sa sarili sa pagkakaroon ng halos lahat ng mga records na available, ito ay nagmula ng dahil gusto niyang Baha’i ang musika sa buong bansa.

Sa isang mahikling panahon kahit na ang Anglo Canadian ay nakikinig sa kanyang programa ng regular basis, ang mga tagapakinig na nanggaling kung saan-saan ay tumatawag sa istasyon ng radyo o tumatawag ng direkta sa kanyang opisina, o kaya ay magpadala ng mga sulat pagbati kasama ng kanilang mga kahilingang kanta.

Isang araw humigit-kumulang 2 taon pagkatapos ng kontrata na nalagdaan.
Ang mga radio station ay nagsabi kay Mr. Goudas ng hindi inaasahan, na siya ay magpapatugtog ng 50% Canadian content music.
Sinabi ni Mr. Goudas sa kanila na hindi ito possible dahil ito ay isang etniko na programa at walang Canadian content etniko ng nilalaman ng musika na makukuha.
Nagbiro siiyia na sinabing walang ibang paraan na maaring matugunan ang kanilang pag-aalinlangan ay upang kantahin sa bawatt kanta ang Canadian national anthem.

Sinabi ng station na I-pull off ang kanyang program kung hindi siya sumunod kahit na Magana na siya ng bayad para sa programa. Ipinaalam ni Mr. Goudas sa kanila na hindi siya maaring makompromiso ang kalidad ng kanyang mga programming kaya walang paraan na maaring siya ay may 50% Canadian content at panatilihin ang spirit ng kanyang show..
Nakipagtalo siya sa kanyang mga punto sa istasyon at nilapitan din ang pamahalaan na pahintulutan siya upang magpatulooy sa kanyang kasalukuyang format.
Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang mga programa sa iba’t-ibang nasyonalidad at kung siya ay gumagawa ng isang programa para sa isang East Indiann halimbawa, inaasahan niling magpatugtog siya ng East Indian music.

Maaring parehong sabihin para sa lahat ng iba pang mga iba’t-ibang nasyonalidad na kanyang tagapakinig.

Nagpatuloy sa pakikipagdebate ng kanyang mga puntos at sinubukang kumbinsihin ang mga ito upang baguhin ang kanilang posisyon ngunit ang istasyon ay hindi maikilos at sa wakas ay negligee ng deadline kay Mr. Goudas.

Ito ay kung ano ang nangyari sa broadcasting ng huling programa.
Ang regular na DJ ay si Collin Hudson (the Mover as the general public knew him) na noon ay na-upset dahil dito, na siya ay hindi na makapagtrabaho sa programa ng gabi na iyon.

Pagkatapos ng lahat na ginugol ng mga oras at energy sa programming ito at magpa-attract sa malaki o maraming madla. Ngunit ito’y wala ng kabuluhan sa istasyon kaya hindi siya maaring madala at hindi niya matanggap sa sarili ang gagawing pagpapaalam sa palabas o programa.


Na ang dahilan kung bakit nawala ni Jasse McDonald ang particular na show.

Brampton Radio CHIC the last Goudas program in 1977

Ang programa ay tumatakbo para sa 3 oras at 28 minuto habang pinapanatili ang kakayahan ng natitinag na palabas.
Ang mga kanta ay ipinakilala sa pamamagitan ni Melodie Grayson na normal na gumawa sa trabaho, at ang isang tao na pinaguusapan tungkol sa oprotunidad na trabaho ay si Pat, mulas sa Barbados, na sa dakong huli ay naging kabiyak ni Mr. Goudas.

 

Nais tiyakin ni Mr. Goudas makumpleto ang pang wakas na programa kaya siya ay stifled ng kanyang nararamdaman habang naka-on-air dahil ang station engineer ay naka-stand by sa kanilang mga kamay upang I-cut-off siya kung makapagsalita siya ng negatibo tungkol sa sitwasyon.

Ang kagalingan ng buong sitwasyon na ng pinahintulutan ang mga ethnic-program para ipalabas sa himpapawid na walang kinakailangan ng Canadian content.

Maari mong isipin kung gaano kabigat sa puso niya ang palabas ng mga oras na iyon, siya ay nakatindig sa pagkalugi at mawalan ng isang pulutong ng pera sa pamamagitan ng pagtangi upang baguhin ang mga tanging programa at ang mga bilang ng nasyonalidad na nakatakda at ang paglisan sa studio.

Hindi ang pagkawala ng pera ang pinag-aalala niya kung hindi ang libo-libong mga tapat na tagapakinig ng kanyang programa na hindi na maaring marinig muli ang musika na kanilang kinagigiliwan.

Ang isa sa mga huling mga bagay-bagay na kanyang ginawa ay upang ihayag ang mga detalye ng libreng Christmas party para sa mga bata,na inorganize niya taon taon at ito ay paulit-ulit niyang ginagawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upang layaway ang pagiging popular ng programming ito, isang gabi ay napatigil siya sa gilid ng daan dahil ang kanyang kotse ay naubusan ng gas (ito ay normal lang para sa kanya,hindi naman niya kasi gaanong pansin ang kanyang gas indicator) isang estranghero ang dumating at inalok siyang sumakay papunta sa gas station, pagsakay niya sa kotse nagulat siyia ng marinig niyang pinatutogtog ng nagsakay sa kanya ang isa sa tape ng kanyang programa na kung saan ay na-irecord niya ng mas maaga noong nakaraan taon.

Sinabi niya dito kung ano ang sususnod na kantang patutugtugin at inisp ng estranghero kung bakit niya alam, at Sinai ni Mr. Goudas kung sino siya, na siya ang naggawa o nag-produce ng mga kanta at programa, ngunit ang estranghero ay nag-alanganin pa rin.

Subalit ang kantang Sinabi ni Mr. Goudas ang sumunod na pinatugtog , napangiti ito at sinabing kinagagalak niya itong makilala. Nabanggt niya na may higit siyang 50 tapes ng kanyang programa at ito ay kanyang gusto at pinatutugtog ang mga ito ng paulit-ulit.

Pagkatapos ay dinala niya si Mr. Goudas sa gas station at pagkakuha o pagkabili ng isang lata ng gas ay inihatid ng estranghero ulit sa kanyang kotse, ng mga sandaling iyon habang sakay at pinatutogtog ng malakas ang tape ng kanyang programa.


Sa pagsasara ng kanyang programa “The Saturday Night Musical Recipe”. ang CRTC, ng pamahalaan at ang mga istasyon ng mga radio ay in-undated with barrage ng mga tawag sa telepono at mga laiham mula sa mga galit na tagapakinig na naging resulta sa pagpapalit ng batas upang payagan ang iba’t-ibang nasyonalidad na I-enjoy ang musika ng kanilang mga bansa na walang enforcing ng 50% ng Canadian content.

Muli (at nanatili) ay isang pioneer sa pagpapalit ng mga batas.
The late Prime Minister, Pierre Elliot Trudeau, ay nakipagbiruan kay Mr. Goudas isang hapunan sa convention, na kailangan natin lahat ng mga nasyonalidad upang makagawa ito ng kahanga-hanga sa bansang ito na dapat ay sa palagay niya ay tuntunin ang pagbubukas ulit ng kanyang radio program.

Malinaw naman at maraming nag-iisip na si Mr. Goudas ay itigil ang anumang promo ng radio dahil sa mga pangyayari ngunit tiyak na hindi ito ang kaso.
Ang sitwasyon na ito ay isa lamang na parang hiccup sa kanya, ito ay panandalian pag-urong lamang o isang tuloy tuloy na pansamantala lamang , sa kalaunan muli niyang sinuri ang sitwasyon at muli ay nire-group ang kanyang sarili at sa plunged sa iba pang mga radio station at television, halimbawa CJMR, CHIN, City TV, VKVR, CHIC and CHCH.

Ito ay mahalaga para sa isa na malaman na binabasa muna ni Mr. Goudas ang mga text (script) bago ito isahimpapawid at hindi nagsasalita ng kung anong makakasama ng salita sa bawat isa na kakompetensiya at/o mga produkto.
Ang patakaran na ito din ang ginagamit sa kanyang mga announcers..

Ang Goudas Foods Website ay may walang katapusang oras uncompressed na -link na programa para sa lahat na kung sino man ang nagpapahalaga sa kahanga-hangang musika.

 

“Our Place” The Largest Country and Western Restautant in Canada

 

Bagamat ang knayang mga plato ay ganap na sa pathway ng maraming kahilingan mula sa mga iba’t-ibang tindahan, ang ibang mga customers at product development, Narmada niya na kailangan niya ang mas maging abala pa sa pamamagitan ng pagbili ng pinakamalakingg mga country and western restaurant in Canada.

Sa ilallim ng normal na pangyayari na hindi siya tumingin ng dalawang beses sa ganitong uri ng negosyo, gayungman, ang mga kasosyo ng iba’t-ibang mga restaurant na gaganapin sa pamamagitan ng mga negosyo na inutang sa milking kabuuan ng pera ng Goudas Foods, nag-alok ng pusta sa aming Our Place Restaurant na patungo sa pagkalugi upang saklolohan ang ilan sa mga utang.

Ang especial na pagtrato ay palagi para kay Sweet Daddy Siki, isang personal na kaibigan ni Mr. Goudas at isang dating Superstar Wrestler na sa bandang huli ay naging fantastiko sa bansa at naging Wrestler Singer. Hinirang ni Mr. goudas ang dalawang pinaka mahusay na tao sa negosyo upang patakbuhin ang restaruant:

Hinawakan ng Goudas Foods ang restaurant at dinala ito sa pagbibigay sigla o buhay.
Sa araw pa din na ito, ay wala pa rin ibang restaurant na puwedeng umokopa ng 1,500 na katao.

Ang Restaurant ang nagho-host at nagsusuporta sa mga sikat na country at western singer mula sa iba’t-iabang lugar ng Canada, at mga boasted singer mula sa Nashville, kabilang sina Lucille Starr, Roy Payne, George Hamilton the fourth, Crystal Gayle at isa sa mga pinakamahusay na Player of Steel Guitar, Mickey Andrew.

 Ibig sabihin na ang restaurant ay kakailanganin na mayroon ng kahit paano ay may 100 parking spaces (sa panahong iyon, upang makakuha ng liquor license ay kinakailangan na mayroon na isang parking lot equipped na mayroong isang pawing para sa bawat 15 patrons).


Ang especial na pagtrato ay palagi para kay Sweet Daddy Siki, isang personal na kaibigan ni Mr. Goudas at isang dating Superstar Wrestler na sa bandang huli ay naging fantastiko sa bansa at naging Wrestler Singer.

Hinirang ni Mr. goudas ang dalawang pinaka mahusay na tao sa negosyo upang patakbuhin ang restaruant:

Marina Halleran Thank you Roy Payne, what a beautiful song , what beautiful words, as a retired Soldier, This has a very strong message , it brought tears to my eyes,, Thank you again Roy  

The 1970’s were Roy Payne’s “star” years – he charted a dozen singles on RPM during the decade.

Not overly abundant by any means, but considering the kind of songs he was writing, he feels satisfied with the recognition.
Amongst the dozen charted singles was Top 10 entries for Goofy Newfie, Outlaw Heroes, and Whisper To Me Tina, and Top 20 hits with Sweet Jesus andThat’s Why I’m In Love With Life.

Roy Payne, one of Canada’s top songwriters

“I might have lived on the mainland all my life but the Newfie’s never come out of me …

You can take the boy from the bay, but you can never take the bay from the boy.

It’s a beautiful feeling, coming home for this (Roy Payne, Trout River native, was awarded Music NL’s Lifetime Achievement Award). It’s totally amazing.

It’s mind-boggling,” he said. Click for ROY PAYNE MEDALS OF GOLD with Sandra Glabb 

    Marina Halleran Thank you, Roy Payne, what a beautiful song, what beautiful words, as a retired Soldier, This has a very strong message, it brought tears to my eyes, Thank you again Roy.       need translation
 
 

Tony Palermo Mr. Tony Palermo-isang wizard sa entertainment business at Mr. Panagiotis Stamatelos - isang experto sa restaurant management. At saka mayroon din siyiang anim na pinakamahusay na bouncers supervised sa pamamagitan ng martial arts superstars, Tony Fischette. Lahat ng ma ito, kasama si Mr. Goudas ay nagtrabaho ng husto upang organization at mapanatili ang tagumpay ng restaurant.Mr. Tony Palermo-isang wizard sa entertainment business at Mr. Panagiotis Stamatelos - isang experto sa restaurant management.
At saka mayroon din siyiang anim na pinakamahusay na bouncers supervised sa pamamagitan ng martial arts superstars, Tony Fischette.

Lahat ng ma ito, kasama si Mr. Goudas ay nagtrabaho ng husto upang organization at mapanatili ang tagumpay ng restaurant.


Kailangan nilang tiyakin na ang tamang mga kawani ay laging handa upang ayusin ang mga upuan, pagkain at mga liquor na kakailanganin, ang mga security personnel promotional staff at mga nakahandang marketing manager, ang pinakamahalag na ang bawat ppangyayari at konsyerto ay ligtas para sa publiko.


Lahat ng ito, at marami pa ay naganap sa isang lingguhan bataya, bagaman lahat ng nagtrabaho ay natyaga ng abot sa kanilang makakaya ay mayroon pa rin mga hindi inaasahang sitwasyon: ang mga sumusunod na maikling kuwento ay isinasalarawan ang isa sa kanila.

 

Inaayos ni Tony Palermo ang isang grup ng Teenage Head para magpalabas ng concert sa restaurant. Nag-issued ng 1500 ticket, na nabili at naubos agad bago mag-isang buwan. Ang gabi ng bago ang concert, ang mga linya ng mga tao sa buong lugar around 2 blocks ng mga oras ng concert ay higit 5000 na mga tao ang nagsidating. Paano mo mapapatigil ang tulad ng ganong karami ng tao,na nagmula pa sa malayo para Makita ang mga banda? Ang bawat isa na makadating sa pintuan ay ayaw pumayag na hindi makapasok.Inaayos ni Tony Palermo ang isang grup ng Teenage Head para magpalabas ng concert sa restaurant.

Nag-issued ng 1500 ticket, na nabili at naubos agad bago mag-isang buwan.

Ang gabi ng bago ang concert, ang mga linya ng mga tao sa buong lugar around 2 blocks ng mga oras ng concert ay higit 5000 na mga tao ang nagsidating.
Paano mo mapapatigil ang tulad ng ganong karami ng tao,na nagmula pa sa malayo para Makita ang mga banda?
Ang bawat isa na makadating sa pintuan ay ayaw pumayag na hindi makapasok.

Lahat sila ay determinado na makapasok sa restaurant kahit na magbayad sila ng mahal. Hindi na nag-issue ng ticket sa dahilan ng Fire Department regulation, kaya iniwan ng bukas an pinto para makapasok na ang lahat.

Punong-puno ng restaurant at ang mga tao ay nagsisiksikan na parang sardinas na naimpake ng sama-sama. Binati si Mr. Goudas ng 14th Police divisio dahil walang naging problema sa pagtatanghal ng concert.


Ang dahilan sa liked na ito ay dahil sarado ang bar dahil sa catamaran na walang maaring gumalaw o ilipat para kumuha ng utos. (Saa pag-recall ng episode na ito, napping si Mr. Goudas sa kanyang sarili, ang karamihan ng ma tao ay hindi maaring maligalig dahil hindi nila maubos ang anumang alak at di magawa ng makipagsigrilyo dahil sa compactness ng espasyo).

Ito marahil ang unang pagkakataon na ang sikat na band ay nagpalabas sa mga mahinahon na mga manonood hanggang sa natapos, ang lahat ay naging Masaya at nag-enjoy.
Nang lumaon at nag-2:00 am na ng umaga, nag-umpisang I-smash ng banda ang kanilang mga guitars habang nagsasayaw at maginit ang palabas. At sa kalaunan ay naubusan sila ng mga gitara

 

In the late 70’s

Noong gabi ng January 14, 1979. Naaksidente si Mr. Goudas na halos mawala lahat ng bagay sa kanya pati na ang kanyang buong negosyo.

Ang Kuwento na ito ay ibinigay sa text format at sa Real Player at ito ay nag-import sa www.goudasfoods.com sa seksyon ng arcieve sa ilalim ng pamagat

The Story of Mr. Goudas” horrible accident.

Ang kuwento ay nagpapaliwanag sa mga pangyayari ang aksidente, ang kinalabasan at ang kalalabasan ng resulta.

Karaniwan, ang maraming espasyo kahit na sa website, at magiging cascading malaki para sa librong ito, kaya isa-summarize naming ito hanggang maari para sa inyo.

 

 

 

In This cold January evening of January 14, 1979

Na kung saan na ang nangyari ng araw ng lingo. Nilisan ni Mr. Goudas ang kanyang opsisina mga bandang 8:00 pm at pagkatapos ay natagpuan ang sarili na pinaparada ang kanyanag kotse sa parking lot ng maliit na shopping mall para may tawagan at gamitin ang pay-phone.
Habang naglalakad papunta sa telephone booth.


Siya ay nasilat sa isang bahagi ng mga yelo sa itaas ng isang daluyan ng tubig (taguling) at nadulas ang kanyang kaliwang binti at Nauruan ang ibaba ng tuhod na ikinadurog nito.

Ang una niyang nadama ay ang ibabang bahagi ng kanyang tuhod na parang nadurog at nagsimula sa pagkaudlot frantically dahil sa reason at sa pagkakadulas niya ay at ang kanyang lakas ng loob.


Kaya sa kalaunan ay tumama sa matigas na ang kanyang buto na ikinadurog at nagkalansag-lansag at siya ay sobrang nasaktan sa pagkadapa pero nagawa pa rin niyang maabot ang kanyang susi ng kotse ng pagkakatilampon nito na gumapang siya sa kanyang pagkakadapa.

Nagipon siya ng lakas at tiisin ang nararamdamang sakit para metabolic ng pageant sa kanyang kotse papunta sa hospital dahil sa durog durog ang kanyang kaliwang paa.

 

Ang unang reason ng mga nurses ay hindi na kakailanganin ang x-rays dahil sa tunay na ang balat lamang ang nakasuporta sa mga basag opiraso-piaraso ng knayang durog ng buto ng kaliwang binti.

Inakala nila na sa kasong ito ang amputation ay hindi maiwasan.

Sinubok nilang makipag-ugnayan sa orthopedic surgeon na naka0on-call subalit sinuri muna ang kanyang function, ng sa wakas ay dumating ang espesyalista, at tinanong siya kung sino ang nag-drive sa kanya sa hospital, sumagot si Peter na “ako”.


Nabanggit ng Doctor na karaniwan sa mga napipinsalaan, ay naghihina at hinihimatay kahit na mabalian lang ng daliri.

Ginawa niya ang lahat ng pinakamahusay para pagkabitin sa pamamagitan ng pagdama sa bawat pirasongg buto na ikakabit ito sa tamang lokasyon.
Ginawa niya ito paulit-ulit at ilang oras hanggangg alas 5:00 am ng umaga, kung saan siya ay nasiyahan na anglahat ng dapat ay nail gay sa tamang lugar, at pagkatapos ay sinimulan ang casting process.

Pagkatapos masaksakan ng unang -iniksyon ng opisina, natandaan tinanong ni Peter sa Doctor “makakapunta ba ako o makakapasok bukas sa opisina bukas ng umaga”?

Muli gusto naming paikliin ang kuwento at ipaalam sa inyo na ng operasyon ay hindi natapos sa oras na iyon.

Makalipas ang ilang lingo, binuksan muli ang inoperang binti ni Peter para lagyan ng metal plates o pins para ma-reseve ng Doctoore ang una niyang pagkakabit o pagkakaopera sa mga butong pinagkabit-kabit.

Sa loob ng mga panahon iyong, sa ilalim ng matinding sakit kasama ang mga gamut na nagpapakirot, kumalat ang sabi sabi na ang binti niya ay puputulin (amputated) at ang balita ay mabils na kumalat na parang telex machine noong panahon na iyon.
Kaya ang mga suppliers, suspermarket retailer, loan officers, ata government officials ay isa lamang bagay ang mga kanilang isip at noon ay kung paano lecithin mula sa Goudas Foods.

Pinasimulan ng bangko ang isang pagbabalik ng mga utang at nagpadalalaa ang gobyerno ng isang tagapangasiwa upang I-seize ang negosyo.
Tigil muna kami sa pagsasabi ng kuwento; hindi dahl gusto naming panatiliihin kayo sa pananabik, nais lamang naming baguhin ang paksa ng panandalian.

Sinabi sa amin ni Mr. Goudas na pagkatapos ng aksidente na ito ang epekto ay mas masakit kaysa sa nadurog niyang binti. Ipinaliwanag niya na may accounting mgatao na nakalaan ng tunay na kahilingan ng “pagiging aktibo” at tiyak siya ay isa sa kanila.
Bigla-bigla ang kanyang mundo ay dumating sa hangganan.

Ngunit ang orasan ay nagsimulang umikot muli, ng bumisita sa kanya ang isang tagapangasiwa ng gobyerno na ang layunin ay upang sakupin ang mga planta para sa mga di-pagbabayad ng taxes.

Ang pangalan ng tagapangasiwa ay si George Hall na nakinig sa mga paliwanag ni Mr. Goudas kung ano ang mga mangyayari, at pagkatapos ay natawag sa telepono kung saan nasabi niya ang mga sumusunod:

“Hindi ko sinasara ang negosyo ko dito”, mas mainam na magpadala ng isang tao na paririto at pag-uusapan naming ang tungkol dito ni George Hall sa later section.
Ngunit ipagpatuloy natin ngayon ang kuwento ng biography muli.

Ang mga drama ng pangyayari ay naging paksa ng diskusyon sa mga programa sa radyo, sa simbahan, sa mga pulong, board rooms, accounting firms, books at iba pa.
Sa catamaran, ito ay naging isang napagkukunan ng inspirasyon sa iba na may pagtitiis katulad ng mga pagdurusang panahong iyon ng laro ng buhay.

Ang sino mang nakaranan ng tulad ng ganitong hirap ng panahon ay hinihikayat na basahin ang articling ito sa www.goudasfoods.com.

Ang hangganan ng lakas ng lakas na si Mr. Goudas exhibit sa buong panahon ng higpit na pagsubok na ito ay palakasin kahit na ang pinakamahinang spirit (weakest spirits).

Ito ay isang pinagkkukunan ng lakas at mataan na pananampalataya at mas malakas kaysa sa atin!!!

Kasabay ng panahon ng taon na iyon, Pinakasalan ni Mr. Goudas ang matagal na niyang nobya na humigit isang dekada na si Patricia, na sa ilang sandali lamang pagkatapos ng kasal ay ipinanganak niya ang kanilang anak na si Panos (short for Panagiotis, named after his grandfather).

 

 

 

1980’s


May mga ilang taon ng sumunod na mahirap, kahit sa pagrerebisa ng mga utang sa banko, bilang isang resulta ng kanyang pagkaka-aksidente.

Sa loob ng mga taon na iyon, pinagbilil niya pareho ang “813 Club” at ang “Our Place Restaurant” ang bahagi ng mga oras na ginugol sa negosyo na nabanggit sa taas, na kung saan napuno ng chess na laro, ang dati niyang paboritong libangan laro na ikinarangal niya upang maging isang “President of a Canadian Chess Club Association” sa Head Office sa High Park Ontario.

Ang natitirang oras at panahon ay nakatutok sa kinabukasan ng Goudas Foods.
Sa paggawa nito dapat ay mapagtagumpayan niya ang mga paggsubok at hairpin, at nakita ng Bank Administration ang pangakong palatandaan ng paglago at tagumpay.

Nakamit niya ito sa pamamagitan ng pagpapasok, importing at pamamahagi ng mas kahanga-hangang mga produkto mula sa lahat ng dako ng mundo.

Kasama dito ang mga produkto ng iba’t-ibang mga category, halimbawa, tomatoes products, canned fruits and vegetables, fish products, baking ingredients, syrup and extract, at ilang mga panglan.

Nag-excelled siya sa category ng bigas, kung saan ay pumili siya ng pinakamahusay na varieties ng purong Basmati rice sa India and Pakistan, ang pinakamahussay na Thailand best Tai Tai scented rice at ang nangunguna na brand sa bentahan sa Canada.


Ang famous Mr. Goudas Calrose, tinuring na mataas na kalidad na ikinasisiya ng mapmaking taga fa-east sa panlasa. Humantong ito sa maraming shelf space at kaya nadagdagan ang pagkapopular sa loob ng lahat ng multi-cultural societies of Canada.

1990’s

Ang pagsali ni Mr. Peter Spyros Goudas sa maraming komunidad sa pamamagitan ng Caribana Parade, sponsorhip sa iba’t-ibang istasyon ng Radyo, mga kaganapan ng mulit-cultural, children events, senior citizenship suppot houses, mga programa ng scholarship sa karangalan ng mga natitirang mga academically na mag-aaral, mga donasyon pagkain para sa maraming mga maralita ng multi-cultural organization pati na rin ang mga individual sa mga nangangailangan na nagdulot ng ilang mga articulate na inflatable sa tanyag na pahayagan at magazine na nagsulat tungkol sa kuwento ng kanyang buhay.Ang pagsali ni Mr. Peter Spyros Goudas sa maraming komunidad sa pamamagitan ng Caribana Parade,

sponsorhip sa iba’t-ibang istasyon ng Radyo, mga kaganapan ng mulit-cultural, children events, senior citizenship suppot houses, mga programa ng scholarship sa karangalan ng mga natitirang mga academically na mag-aaral, mga donasyon pagkain para sa maraming mga maralita ng multi-cultural organization pati na rin ang mga individual sa mga nangangailangan na nagdulot ng ilang mga articulate na inflatable sa tanyag na pahayagan at magazine na nagsulat tungkol sa kuwento ng kanyang buhay.

 

 

Lahat ng ma pangyayari at mga nagawa ay hindi napansin ng Canadian Government at noong October 26, 1993, Ang Federal Business Development Bank na iginawad sa “Enterpreneur of the Year Award”.

Sa isang tao na nabuhay at nalampasan ang hairpin ng buhay na walang pagkain at walang matulugan noong unang patenting niya sa Canada, ata nabuhay muli matapos ang isang unfortunate accident na kung saan halos mawala sa kanya ang kanyang binti na naaksidente at ang kanyang negosyo.

Ang pagtatanghal ng Award ay ginagap sa Prestigious Westin Harbour Castle in Toronto, pagkakaroon ng higit sa limang daan (500) na mga business people pati na rin ang mga Federal Political Dignitaries, representatives at consuls ng iba’t-ibang bansa.
Ang parangal ay itinanghal sa pamamagitan ng National Council of Ethnic Canadian Business at Professional Asssociation at ang Federal Business Development Bank.

Ang mga nasality sa seremonya ng Award ay si Sonja Bata - director of Bata Corporation: Xiaomin Meng - Trade Councilor of the People of Republic of China; Bishal Mani - Council of India; Gerril Kulsdom - Consul of the Netherlands; Sergio Aguilera - Consul General of Mexico, Frank Reiter - Vice President of the FBDB, Diamantopoulos of Health - Government of Canada, at marami pang iba.

Ang mga pamantayan para sa mga New Canadian Enterpreneur Award batay sa pagkakakilala sa enterpreneur na:

Nilikha ng kanilang sariling negosyo na nagpakita ng isang antas ng makabagong ideya, na ginawa ng isang epekto sa kanilang mga industriya at binigyan ng isang bagay-bagay sa mga sumusunod:

The story of Mr. Goudas is a classic. Dumating ng walang kapera-pera mula sa Greece noong 1967, Canada’s Centennial Year, natuloy siya sa Park benches at sa parathion sa ilalim ng Nathan Philip Square” Pagkatapos nagpatuloy siya tungkol kung paano siya nag-simula ang kanyang negosyo na mga mahirap tungkol sa mga produkto at sinarado niya ang pagsasalita sa mga sumusunod.

Nag-contribute ng marami si Mr. Goudas sa maraming ethnic communities, supporter, community, events, school graduation at senior citizens at mga sponsors ng maraming ethniko ng radyo at telebisyon.


Mangyaring samahan ninyo ako ngayon sa isang pagpupugay sa Greater Toronto New Canadian Enterpreneur for 1993. Mr. Goudas!”

Matapos matanggap ni Mr. Goudas ang award, nagpasalamat siya sa mga ilang mga tao lalo na sa lahat ng kanyang mga employed at mga suppliers.
Bago ang concluding kanyang pananalita Sinabi niya ang mga sumusunod:

“sa wakas, Ladies and Gentlemen, may isa pa ako na taong gusting pasalamatan.

Back in 1979 negatron ako ng matinding aksidente, na kung saan halos lahat ng aking negosyo ay mawala, matapos na ang lahat ng ma taon na sinubok ko na maabot ang dating posisyon.

Sa pagkadulas ko sa bahagi ng yelo at madurog ang kaliwa kong binti, dahilan ng hindi ko makapag-lakad at nag-stayed ako ng tatlong buwan sa hospital.

Bago ang aksidente nasa malusog akong pangangatawan at maskulado, nakilahok ako sa Europian body-builder competition.
Matapos ang aksidente, nahulog ang akin pangangatawan at nawalan ako ng 80lbs sa mahikling panahon.
At saka, ang Banko ayaw kong banggitin ang pangalan ng banko - na gunita ang aking utang at nawalan ako ng ilang mga customers.

Issang araw habang ako ay nakaupo sa aking opisina, may isang ginoo ang dumating upang saksupin (seize) ang aking planta. Ang pakiramdam ko ay parang katipos n ng aking mundo.

Ang ginoo ay umupo at ng ilang minuto sa aking opisina, nag-usap kami ng seryoso, at sa wakas ay binigay niya sa akin ang ang isa o dalawang taon ay nag-retiro, dahil ang ama niya ay namatay sa edad na 59, at ang kanyang kapatid ng babae ay namatay din sa edad na 59 st mula noon ng maging ang edad niya ay naging 58 ng panahon na iyon ang akala niya ay may isang taon na lang na natira sa kanya para mabuhay, kung kaya’t siya ay nag-retiro agad.

Makalipas ang labing-apat na taon, itong ginoo na ito ay kasama naming.
Siya ay isa kong tapat at magaling na kaibigan. Siya ay nakatulong sa akin kung sino ako ngayon at nais ko siyang tawagin upang ibahagi sa kanya ang award na ito para sa akin.
Ang kanyang pangalan ay George Hall. George, mangyaring pumarito ka dito.

Hayaan mong bahagi ko sa iyo ang award na ito. Binati ni Mr. Goudas si George Hall.

(Iniwan ni George Hall ang kanyang upuan upang pumanhik sa podium na katulong ang kanyang tungkod sa paglalakad habang karmihan ng tao ay nag-bigay sa kanya ng isang mainit na palakpakan).

Mr. Goudas: Sa tingin ko ay ito ang pagpapatuloy ng isang magandang pagkakaibigan.
Ano sa palalgay mo George?
Geroge Hall: Pustahan tayo.
Mr. Goudas: Dapat ba tayong pumasok sa politiko sa isang taon.
George Hall: Bakit hindi, ang patlang na ito ay nakabukas.
Mr. Goudas:May gusto ka bang sabihin na mga bagay.
George Hall: Hindi ako makapa-isip.

A few words from George Hall:

A few words from George Hall: Ginang na tagapagsalita. (tumungin kay Sonia Bata) honored guest, ladies and gentlemen: Kung ito ay isang hukumna ng bbatas at hiniling na ako ay bilang isang karakter na saksi at tunay na Masaya.  Ngayon, (nakatingin kay Peter goudas) hindi ko nasabi na hindi ka isang karakter, ngunit alam ko ang lahat ng iyong magandang tangian ng ugali na hinanhangaan ng lahat. Hindi ko inaasahan ito ( na may luha sa kanyangmga mata) na tinawagan para bumati sa iyo, at sa mga taong pumili sa iyo para sa kanilang karunungan. All the best Peter. (Ang karamiihan ng tao ay tumayo at nabigay pagbubunyi).Ginang na tagapagsalita. (tumungin kay Sonia Bata) honored guest, ladies and gentlemen:

Kung ito ay isang hukumna ng bbatas at hiniling na ako ay bilang isang karakter na saksi at tunay na Masaya.

Ngayon, (nakatingin kay Peter goudas) hindi ko nasabi na hindi ka isang karakter, ngunit alam ko ang lahat ng iyong magandang tangian ng ugali na hinanhangaan ng lahat.

Hindi ko inaasahan ito ( na may luha sa kanyangmga mata) na tinawagan para bumati sa iyo, at sa mga taong pumili sa iyo para sa kanilang karunungan.

All the best Peter.

(Ang karamiihan ng tao ay tumayo at nabigay pagbubunyi).

Upang Makita o basahin ang pagsasalita ni George Hall sa video, maari mong bisitahin ang Goudas Food Website.

Ang kaganapan ay naabot sa tanyag at pagkatapos matanggap ang award ang kanyang mga produkto ay naging mabilis ang pagkakabahagi sa mga Market.

Naisip ni Mr. Goudas na hindi lamang isang magandang idea ang patuloy na paggawa ng napakahusay na produkot, ngunit upang magdagdag ng mga bagong produkto, na nais din na patunay sa patakaran ni Mr. Goudas: kalidad at kaligtasan ng mga mamimili ang mga unang prioridad.

Nakilala niya at nasiyahan sa catamaran na ang kanyang mga consumer base ay patuloy sa pagtaas nagpapakita ng tiwala at kagustuhan at konpidante para sa kanyang mga brands.

2000

Ang mga articulate ay patuloy na sinusulat tungkol sa kanyang buhay, negosyo at mga ganap na produkto.

Ito ay panghawak sa mga acquisitions paprika at mga global partnership para sa produksyon ng paprika sa buong mundo.

( ang mga bansa tulad ng Thailand, Pakistan, India, Malaysia, Burma, China, Brazil, Costa Rica, Uruguay, Peru, Ivory Coast, Sri Lanka, Greece, Columbia, Bulgaria, Turkey, Argentina, Spain, Jamaica, Trinidad, Philippines, Madagascar, Guyana plus Canada).

Kilala din sa arrtikulo, ang kanyang kontribusyon sa komunidad at palooka sa mga katawan na pang-edukasyon at mga programa sa pag-unlad sa buong mundo.

Lahat ng mga ito sa karagdagan sa mga positibong pagkilala mula sa labas ng pamahalaan, sa mga patuloy na pag-iimbita sa kanya upang magical ng mga pananalita batay sa kanyang kaalaman sa Food Industry.

May mga bilang na karagdagang dokumento at mga kaganapan na hindi nabanggit sa aklat na ito.

Upang maipakita ang buong kuwento ng buhay ng tao na ito sa kanyang kontribusyon sa komunidad, sa kanyang trabaho at debosyon sa pag-perpekto ng kanyang produkto pati na rin ang pag-momonitor sa mga kasiyahan ng mga konsumer at ang kanilang mga komento kinakailangan naming ng maraming book volumes upang mapaunlakan ang mga ito.

Ngayon, si Mr. Goudas at ang kanyang organisasyon ethnic ay tunay na tumayo sa likod ng salawikain ng unang salita sa paglipas ng 35 taon na ang nakaraan:

GOUDAS ON THE LABEL MEANS GOOD FOOD ON THE TABLE

A note from the Writer

Inaasahan naming naa kayo ay naging Masaya sa pagbabasa ng mga kuwento sa buhay ni Mr. Goudas at ang kanyang organisasyon sa ngayon. Bago pa ang pagpapa-publish sa talambuhay na ito, mga kaibigan, mga kasapi at kahit na manunulat na kilala niya ng personal ay nadama na kailangan upang hikayatin ang pagsulat ng aklat na ito.

Ang kuwento ng kanyang buhay ay isang inspirasyon sa ating lahat, pati na rin sa lahat ng mga nagma-migrate sa Canada na naninirahan ditomula sa kanilang bansa upang Makah nap noising mas mahusay na pamumuhay.

Ang kuwento na ito ay isang milking isang halimbawa na kung paano ang pag-papasiya ng isang tao na maaring pagtagumpayan ang mga kapus-palad na pangyayari.
Halimbawa, nagsimula siya sa konstruksyon, engineering, pero ngayon siya ay isa sa mga pinakamalaking mammon sa Food Industry hindi lamang sa Canada ngunit sa lahat ng dako ng mundo.

Dumating siya sa Canada na may ilang dolyar lamang sa bulsa, walang lugar na matutulugan at kakulangan ng kaalaman sa wikang English, nalampasan niya ang epeketo ng isang karimarimarim na aksidente kung saan ay halos mawala ang kanyang kaiwang binti at ang muntik ng pagsara ng kanyang negosyo, at napag-tagumpayan ang pagtamo ng Enterpreneur of the Year Award.
Nilikha niya ang mga produkto na pag-apila at kinikilala ng lahat ng mga nasyonalidad.

Hindi siya talagaa negatron ng oras upang maglakbay sa ibang lugar, ngunit alam niya ang bawat bahagi ng mundo, kung ano ang mga namumuhay doon, at ang mgaa tao sa negosyo na kaugnay sa loob at labas ng industriya.
Bukod dito, nakipagpalitan siya ng mga transaksiyon sa mga tao na ito bagaman sa ilang mga kanyang signal na “oo” o “hindi” kung sila ay dapat bang lumipad na o hindi.
(Isang maliit na parenthesis pagkakataon ay hindi niya nakilala ito ng personal. (face to face)

Nilikha niya ang isang imahe na tang gap at minamahal ng lahat ng nasyonalidad na pinagtibay si Mr. Goudas bilang isa sa kanilang sarili.
Sa kabala ng kakulangan ng personal na edukasyon ng wika ng English o pagsasanay sa publiko para sa mga nagsasalita ng mga language, lagi siyang may kakayahan sa pagkuhaa ng complete ng pansin ng mga madla.

The photo ANALYN SARMIENTO

TRANSLATED INTO PHILIPINO BY ANALIN SARMIENTO

 

 

TRANSLATED INTO PHILIPINO BY ANALYN SARMIENTO

A sincere thank you is extended to Analyn Sarmiento for undertaking the task of translating my biography, The Immigrant, into the Philipino language during her spare time in her capaciy as my caregiver during a period when I was severly incapacitated. 

You may read the articles (in English) that describe in detail a sequence of events.

 

What Canada Would Be Without Mr. Goudas?

 

 

Miss Belle Ganzon , from the Filipino Seven Day Adventist Church in feeding the underprivileged and homeless people in the Community

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the photo Miss Belle Ganzon, from the Filipino Seven Day Adventist Church in feeding the underprivileged and homeless people in the Community. 

The article was written about 
Caregivers Resource and Development Program (CRDP)

Mount Zion Seventh-day Adventist Church

 

Article written about Caregivers Resource and Development Program (CRDP) Mount Zion Seventh Day Adventist Church 

I have links in

RACCOON BBQ I suggest that you take a quick bathroom break before you read this hilarious comedy.

You will be laughing so much, you may have an accident.


 

 Mr. Spyros Peter Goudas during his speech at Caregivers Resource and Development Program.

www.FLYERMALL.COM  

SIKSIKA  FAVOURITE SONG OF ANALYN SARMIENTO

Thriller" Filipino original upload 

The talented Rocky Fellers on the Dinah Shore Chevy Show in 1960

Dayang Dayang - Sister Act2

Another favorite of Analyn Sarmiento is the following, click here.

This song is portrayed on one of the largest websites in the world, FlyerMall.com